משתמש רק בתוכנות פיתרונים, לא יודעים כבר איך לעבוד בלי פיתרונים.

רמת שירות טובה מאוד.