MapPit

תוכנה מתקדמת לשרטוט ועריכה המותאמת במיוחד לצורכי המודד והמתכנן. שרטוט מהתחלה וכן אפשרות המרה למפרט רישוי זמין, חיבור ותיקון סקיצה אוטומטי, כלי עריכה מתקדמים, התאמה אוטומטית לקנה המידה, התמרות קואורדינאטות, חישובי כלונסאות, גיליונות חלוקה לגיליונות ועוד... תוכנת MapPit הינה התוכנה הנפוצה כיום בקרב משרדי המדידות המובילים ומותאמת באופן מלא לדרישות ודרכי העבודה במשרדים.

Pitron

תוכנה חכמה לביצוע תוכניות קדסטר (תכניות חלוקה, גושים, תיעוד גבולות ותכניות לצורכי רישום) בתאימות מלאה לתקנות המדידה והמפרט הקדסטרי של המרכז למיפוי ישראל בנוהל חני"ת. בתוכנה קיים אשף מתקדם ןידידותי לתפעול לביצוע תוכניות תת"ג ותצ"ר בקליק. חישוב ותיאום שטחים, תיאום חזיתות, סגירת פוליגונים אוטומטית, בניה אוטומטית של טבלאות גוש, תת"ג תצ"ר והעברה לגושים אחרים.

AreaFlex

תוכנה מקצועית לתכנון דינאמי של חלקות, במגוון אפשרויות הזזה תוך כדי שמירה על המבנה הטופולוגי של החלקות וכולל תכנון חלקהות אוטומטי והגעה לשטח רצוי.

מבא"ת למודדים

תוכנה לביצוע שרטוטים בנוהל מבא"ת של משרד הפנים הכוללת גם אפשרות המרת שרטוטים קיימים לנוהל מבא"ת. התוכנה עובדת ע"ג פלטפורמת MapPit.

בניית אתרים

מתמחים בבניית אתרים מקצועיים בעיצוב חדשני מוביל ומזמין, כולל מערכת לניהול תוכן האתר ואפשרות למערכת ניתור המשתמשים באתר.

צור קשר

ספרו לנו מה אתם צריכים

נשמח לענות לכם על שאלותיכם ולהיות לכם לעזר