YouTube פיתרונים

אפליקציית "מבא"ת 2010  מודדים" לתוכנת MapPit תואמת לנוהל מבא"ת של משרד הפנים ומעודכנת לגרסה שפורסמה בנובמבר 2010.

אפליקציית  Mavat2010 מתווספת כ-Add On לתוכנת MapPit ומאפשרת למשתמש לעבור בין מערכות הקודים הקיימות בתוכנה וכמובן מעניקה גם אפשרות המרת כל האלמנטים של MapPit המופיעים בשרטוט לאלמנטים מקבילים במפרט מבא”ת 2010 – מודדים.

הספריות במפרט Mavat:

DWG – ספרייה המכילה את כל הבלוקים הקשורים למע’ הקודים.

INI – ספרייה המכילה את כל קבצי האתחול הקשורים למע’ הקודים.

PTF – ספרייה המכילה את כל קבצי הקריאה והכתיבה של נקודות (PTF) הקשורים למע’ הקודים.

SLB – ספרייה המכילה את כל השקופיות הקשורות למע’ הקודים.

יכולות:

  • התמרה אוטומטית של שרטוטים (DWG) ממערכת הקודים של תוכנת MapPit לנוהל מבא”ת 2010.
  • התמרה אוטומטית של שרטוטים ששורטטו במבא”ת הישן לנוהל מבא”ת 2010 החדש.
  • אפשרות שרטוט מההתחלה בהתאם לנוהל מבא”ת תוך כדי שימוש מלא ביכולות תוכנת MapPit.
  • תצוגה בעברית של הבלוקים והשכבות בשרטוט (כעזר לשכבה המוצגת כמספר)
  • אפשרות הוספה, ללא הגבלה, של שכבות ובלוקים לתוכנת MapPit ולקובץ התרגום לנוהל מבא”ת בהתאם לדרישות המשרד.

תוכנות משלימות