לא זוכר איך זה לעבוד בלי פיתרונים, שירות 10.מבחינתנו אוטוקאד היא אפליקציה בתוך פיתרונים.