משתמשים כבר משנת 97 בפיתרונים, שכחנו איך זה, לעבוד בלי.

אני התקשרתי ותמיד קיבלתי תשובות לשאלותיי.