שאלות כלליות

לחצו על כפתור Load עד שהאוטוקאד יעלה.הקלידו בשורת הפקודה secureload ושנו את ברירת המחדל ל-0 ו-Enter.

בשורת הפקודה באוטוקאד הפעל את הפקודה MbuttonPan
ושנה את ברירת המחדל ל- 0

  ושנו את ברירת המחדל ל-1 MenuBar הקלידו בשורת הפקודה


שאלות מקצועיות

[MapPit] >[Layout]> [Coordinate TBL] :הפקודה בתפריט

לאחר הפעלת הפקודה מתקבלת תיבת הבחירה  אשר מאפשרת בחירה חופשית של הנקודות שיוצגו בטבלת הקואורדינאטות בשרטוט.

[MapPit] >[Layout]-> [Move Gilyon] :הפקודה בתפריט 

הפקודה מאפשרת לשנות מיקום ו\או זווית סיבוב של גיליון אשר הוכנס בעזרת פקודת החלוקה לגיליונות, כל שאר הפרמטרים של הגיליון (קואורדינאטות, צלבונים ונתוני הבלוקים) יעודכנו אוטומטית.

הפקודות בתפריט: יש לבחור בתפריט את הפורמט המתאים לפי המבנה קובץ הנקודות הנבחר לקריאה.

[MapPit] [Points Utils] > [Change DWG by pts] > [By …]

.הפקודה מבצעת תיקון סקיצה שכבר חוברה, באופן אוטומטי, כלומר שינוי\הזזת הנקודות בשרטוט והקווים המתחברים אליהן

[MapPit]> [Layout] > [Insert legend] הפקודה בתפריט

.הכנסת מקרא ובו כל סוגי הנקודות וסוגי הקווים שמופיעים בשרטוט

[MapPit] [Virtulines] > [VL to 2DPoly] הפקודה בתפריט

.הפקודה מאפשרת החלפת כל האלמנטים הקוויים שבשרטוט לפוליליינים דו מימדיים או יצירת העתק בדו מימד בשכבה אחידה

[MapPit] [Virtulines] > [VL to 3DPoly] הפקודה בתפריט

.הפקודה מאפשרת החלפת כל האלמנטים הקוויים שבשרטוט לפוליליינים תלת מימדיים או יצירת העתק בתלת מימד בשכבה אחידה

[MapPit] [Tools] > [Flatten lines] הפקודה בתפריט

.הפקודה מאפשרת השטחת כל האלמנטים הקוויים שבשרטוט לגובה אפס ולא משנה את מבנה הקווים או הפוליליינים הקיימים

[MapPit]> [Configuration Scale] הפקודה בתפריט

נפתחת תיבת שיח המאפשרת שינוי קנ”מ לשרטוט, כאשר כל האלמנטים בשרטוט משתנים אוטומטית בהתאם לקנ”מ שהוקלד.